top of page

Jauna valsts - jaunas mājas?

Bēgļi un migranti ir cilvēki, kuri ir spiesti pamest savas mājas un valstis konfliktu, vajāšanu, nabadzības un citu sarežģītu apstākļu dēļ. Pārvietošanās un integrācijas procesā jaunajā valstī viņi saskaras ar daudziem izaicinājumiem un problēmām.

New Country - New Home?

Viena no galvenajām ar pārcelšanos saistītajām problēmām ir grūtības, kas saistītas ar juridiskā statusa iegūšanu jaunajā valstī. Lielākā daļa bēgļu un migrantu saskaras ar ierobežojumiem attiecībā uz piekļuvi darbam, izglītībai, veselības aprūpei un citiem pakalpojumiem, kas apgrūtina integrāciju jaunajā sabiedrībā. Dažos gadījumos bēgļi un migranti saskaras ar vardarbību, diskrimināciju un cita veida nelabvēlīgiem sociāliem un ekonomiskiem apstākļiem.


Tomēr ir daudzas organizācijas un programmas, kas palīdz bēgļiem un migrantiem integrēties jaunajā valstī, iegūt juridisko statusu un piekļuvi sociālajiem pakalpojumiem. Vietnē #SRNT jūs varat atrast informāciju par šīm organizācijām un programmām, kā arī par to, kā iegūt juridisko statusu un meklēt palīdzību vardarbības vai diskriminācijas gadījumos.


Bēgļi un migranti saskaras ar daudzām grūtībām un izaicinājumiem, pārceļoties un integrējoties jaunajā valstī. Tomēr, saņemot pareizo atbalstu un resursus, viņi var ātrāk un efektīvāk pārvarēt šos izaicinājumus un sākt jaunu dzīvi jaunajā valstī.

Comentários


bottom of page