top of page

Mākslīgais intelekts par labu!

Tehnoloģijas un mākslīgais intelekts ir kļuvuši par neatņemamu mūsu dzīves sastāvdaļu, ietekmējot visus sabiedrības dzīves aspektus. Lai gan pastāv bažas par to ļaunprātīgu izmantošanu, mēs nevaram ignorēt faktu, ka tām ir potenciāls padarīt pasauli labāku.

#SRNT mēs izmantojam tehnoloģiju un mākslīgā intelekta iespējas, lai palīdzētu cilvēkiem, kuriem tas ir nepieciešams. Mūsu Crisis Aide lietotne sniedz tūlītēju atbalstu tiem, kas saskaras ar vardarbību ģimenē, bezpajumtniecību vai garīgās veselības problēmām. Izmantojot tehnoloģijas, mēs varam sasniegt vairāk cilvēku un piedāvāt viņiem personalizētu palīdzību.


Mēs uzskatām, ka tehnoloģijas un mākslīgais intelekts ir jāizmanto, lai risinātu sociālās problēmas un uzlabotu dzīves kvalitāti visiem. Piemēram, ar mākslīgo intelektu darbināma medicīniskā diagnostika var nodrošināt precīzāku un ātrāku diagnostiku, kas savukārt nodrošina labākus ārstēšanas rezultātus. Līdzīgi arī viedās pilsētas risinājumi var samazināt satiksmes sastrēgumus, uzlabot sabiedrības drošību un vidi.


Taču tehnoloģija nav panaceja. Ir būtiski nodrošināt, lai tehnoloģijas tiktu izmantotas ētiski un pārredzami, skaidri koncentrējoties uz kalpošanu lielākam labumam. Tehnoloģiju izstrādē un ieviešanā jāiesaista visas ieinteresētās personas, tostarp valdība, pilsoniskā sabiedrība un rūpniecības nozare.


Mūsu kā sabiedrības pienākums ir nodrošināt, lai tehnoloģijas un mākslīgais intelekts tiktu izmantoti cilvēces labklājības veicināšanai. #SRNT lepojas ar to, ka ir šīs kustības priekšgalā, izmantojot tehnoloģijas, lai sniegtu tūlītēju palīdzību un atbalstu tiem, kam tas ir nepieciešams. Mēs ticam, ka, strādājot kopā, mēs varam izveidot labāku, taisnīgāku pasauli, kurā tehnoloģijas kalpo kopējam labumam.

Comentarios


bottom of page