top of page

While the Mobile App and AI are being worked on, take advantage of the following contacts! 

Let's win together!

EU Emergency number

112

USA&Canada Emergency number

911

UK Emergency number

999

Emergency 

Latvia

Patvērums Drošā Māja

24 stundu uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības apkarošanai, kas sniedz atbalsta pakalpojumus cilvēku tirdzniecības upuriem.

_
A 24/7 anti-human-trafficking helpline with support services for victims of human trafficking.

Skalbes

24 stundu emocionālā krīzes atbalsta dienests, kas sniedz psiholoģisku palīdzību ikvienam, kam ir garīgās veselības problēmas.

_
A 24/7 emotional crisis support service providing psychological help for anyone struggling with mental-health issues.

Centrs MARTA

Palīdzības tālrunis, kas pieejams personām, kuras cietušas no fiziskas un seksuālas vardarbības, un kas sniedz pagaidu patvērumu un palīdzību.

_
Support hotline open to survivors of physical and sexual violence, providing temporary shelter and help.

Latvijas Cilvēktiesību Centrs

Naida noziegumu un diskriminācijas ziņojumu portāls, kas palīdz ikvienam, kurš saskaras ar diskrimināciju, atrast atbalstu.

_
Hate crime and discrimination report portal helping anyone experiencing discrimination to find support.

Mentor Latvia

Izglītojoši un konsultatīvi materiāli jauniešiem, kurus skārušas garīgās veselības problēmas, fiziska vardarbība un cilvēku tirdzniecība.

_
Educational and advice materials for young individuals affected by mental-health issues, physical violence and human trafficking.

Lithuania

Lietuvos emocinės paramos tarnybų asociacija

Emocinės paramos telefono linijų ir šaltinių, teikiančių pagalbą kenčiantiems nuo psichikos sveikatos problemų, sąrašas.

_
List of emotional-support helplines and resources providing support for anyone suffering from mental-health challenges.

Lietuvos emocinės paramos tarnybų asociacija

Emocinės paramos telefono linijų ir šaltinių, teikiančių pagalbą kenčiantiems nuo psichikos sveikatos problemų, sąrašas.

_
List of emotional-support helplines and resources providing support for anyone suffering from mental-health challenges.

Lietuvos emocinės paramos tarnybų asociacija

Emocinės paramos telefono linijų ir šaltinių, teikiančių pagalbą kenčiantiems nuo psichikos sveikatos problemų, sąrašas.

_
List of emotional-support helplines and resources providing support for anyone suffering from mental-health challenges.

Lietuvos emocinės paramos tarnybų asociacija

Emocinės paramos telefono linijų ir šaltinių, teikiančių pagalbą kenčiantiems nuo psichikos sveikatos problemų, sąrašas.

_
List of emotional-support helplines and resources providing support for anyone suffering from mental-health challenges.

Lietuvos emocinės paramos tarnybų asociacija

Emocinės paramos telefono linijų ir šaltinių, teikiančių pagalbą kenčiantiems nuo psichikos sveikatos problemų, sąrašas.

_
List of emotional-support helplines and resources providing support for anyone suffering from mental-health challenges.

bottom of page